Optimering av Google Business Profile för kommuner, region och myndigheter

Alla företag eller organisationer som har en fysisk plats, bör ha tillgång och kontroll över sitt Google Business Profile (f.d. Google My Business). I korthet är det ett digitalt kartotek med information om er organisation, där Google och andra sökmotorer hämtar information om er som sedan visa för internetanvändare som söker efter en plats eller verksamhet, både för den digitala världen (såsom hemsida) och i den fysiska världen (såsom kontor, adresser, telefonnummer osv.).

 

Municipality google business profile optimization

 

Om ni som organisation inte har kontroll över ert Google Business Profile - så kommer det med största sannolikhet innebära att internetanvändaren får felaktig information.

Hur era fysiska platser och mötesplatser visas på Google och i andra kart- och söktjänster är i direkt relation till upplevelsen för kommunens och regionens invånare och besökare när de söker efter information om bibliotek, mötesplatser, aktivitetscenter, primärvård, skola, äldrevård - även kommunens och regionens kontor visas här. 

Tidigare var det en generell uppfattning att “kundresan” i den digitala miljön började på den egna hemsida, men idag är hemsidan snarare en slutdestination. Sökresan börjar idag oftast i Google Search eller i karttjänsterna Google Maps eller Apple Maps. 

Även om Google Maps och liknande tjänster inte är kommunens egna “ägda” kanaler, så är förväntningarna på dessa kanaler densamma - det bör vara korrekt och uppdaterad information.

 

Bra att veta om Google Business Profile:

 • Ni kan uppdatera informationen vid obegränsat antal tillfällen
 • Det hjälper era invånare och besökare att hitta rätt information
 • Ni sparar tid och resurser internt genom att hålla informationen uppdaterad
 • Det förbättrar er sökbarhet på internet 
 • Ni kan publicera samhällsinformation och evenemang
 • Ni kan samla medborgare och besökares åsikter genom recensioner
 • Minska antalet inkommande samtal och ärenden till följd av felaktig information
 • Uppdatera kontaktinformation och öppettider
 • Få statistik kring invånares sökbeteende för alla era verksamheter och platser


Article_v2-1

 

Hur gör ni för att aktivera Google Business Profile för er kommun och region?

 1. Starta ett google konto
 2. Välj era rätta kategorier
 3. Lägg till kontaktinformation, såsom telefon, adress osv. för samtliga platser 
 4. Lägg även till longitud och latitud för samtliga platser för att er “pin” ska visas rätt på karttjänsterna
 5. Lägg till beskrivning av er organisation och för varje plats
 6. Publicera!
 7. Därefter påbörjas ett löpande arbete med att analysera, lära och utveckla ert sätt att kommunicera och publicera information genom Google Business Profiles

 

Hur kan ni och era invånare dra nytta av Google Business Profile?

Att ge bra support och service till kommunens invånare och besökare är högt prioriterat. Det är givet. Men faktum är att oavsett hur hårt kommunen eller regionen jobbar, så kommer fel information på sök- och karttjänster leda till missnöjda invånare.
Detta i sin tur skapar svallvågor i form av inkommande telefonsamtal, mail och besök från missnöjda invånare. Det innebär kostnader för kommunen, och i värsta fall ett dåligt rykte.

Att däremot vara tillgänglig och pålitlig i informationshantering, leder till nöjda invånare och färre inkommande ärenden för kundtjänst att hantera. 

Om ni vill veta mer om hur ni som kommun, region eller myndighet gör för att få kontroll över Google Business Profile och ert Apple Maps Business Card - ta kontakt med vårt team på PinMeTo som hjälper ett 30-tal andra svenska kommuner och regioner.

 


Kontakta PinMeTo

 

 

Erik Andersson, January 17, 2023

Recommended articles